Soubory

O základních lidských právech

Oshova deklarace lidských práv má deset základních bodů: První je právo na život Za druhé nejdůležitější právo považuji lásku Třetí nejzákladnější právo jeprotože v životě jsou tři nejdůležitější věci: život, láska a smrt. Každý by měl mít základní právo na to, aby po dosažení určitého věku, kdy žil dost dlouho a už se nechce zbytečně trmácet dál, měl právo své tělo opustit. Čtvrté je hledání pravdy Páté: Všechny systémy vzdělávání vytváření určité prostředí pro meditaci. Meditace nenáleží žádnému náboženství a není přesvědčením. Je to čistě vědecké poznání sebe sama. Šesté: všestranná svoboda. Sedmé: žijeme na jedné zemi, jsme jedno lidské společenství. Osmé: jedinečnost každého člověka. Deváté: světová vláda. A desáté: meritokracie. Demokracie selhala" (dvě přednášky z prosince 1986, Bombaj, Indie - 25.12.1986: "Deklarace - pokrytectví, ne lidská práva" , 28.12.1986: "Lidská práva pro nového člověka")

DOWNLOADS: pdfpdf

Tajemství židovského hřbitova v Praze

Protektorátní antisemitský spisek je ve skutečnosti kapitolou románu Biarritz (1868-76), jehož autorem je Sir John Retcliffe, což byl pseudonym, za nímž se skrývá německý spisovatel-plagiátor Hermann Goedsche (1815-1878). Rozsáhlý historicko-politický román Biarritz v českém překladu dosud nebyl vydán, na rozdíl od některých dalších jeho děl. Kapitolu v roce 1933 samostatně publikoval Johann von Leers (1902-1965), propagátor nacistické ideologie, z jehož vydání byl pořízen i český překlad.

DOWNLOADS: pdfpdfdjvudjvu