Hitlerova mládež

Naše děti jsou budoucnost. Představte si svět ve kterém neexistuje rozdíl mezi chudým a bohatým, kde je psychycké a fyzické zdraví na prvním místě a nejde jen o to splnit pár požadavků...

vladce tyran | | kultura

Hitler uvedl nový výchovných program. Hitler si byl dobře vědom důležitosti mládeže jako budoucnosti národa a uvedl do praxe nový výchovný program jež měl za cíl rozvíjet ducha, fyzickou zdatnost a zdraví.

Organizace se dělí na skupiny:

  • Jungvold - od 10 do 14 let.
  • Hitlerova mládež - od 14 do 18 let

Dívky spadají do "Svazu německých dívek". Zásadou je že mládež vede mládež a ti nejlepší jsou vybrání za vůdce skupiny. Výchova probíhá na domácí půdě, na vandrech, v táborech a vůdcovských školách.

Jednou týdně se koná večírek, kde se zpívá, předčítá novela nebo historické pojednání s následnou diskusí.

Naopak tábory slouží k posilování těla a zocelení charakteru a odvahy. Na programu je sport, tělocvik a úvahy o nacionálně socialistických ideí, vandry a indiánské hry. Pro mládež z velkoměst se jedná o dobrou změnu.

V Hitlerovy mládeži neexistují žádné rozdíly, mezi bohatým a chudým, tyto hranice byly smazány.

Existují speciální školy, kde jsou vůdci školeni pro své povolání. Výuka obsahuje výuku praktických dovedností a řemeslech pod odborným dohledem.

Hitler udělal vše pro to aby se pro studenty stala škola domovem a ne vězením, kde školství z dětí vyrábí papoušky jako na dopravním páse.

Hitler jednou prohlásil že mládež musí být rychlá jako chrt, houževnatá jako kůže a tvrdá jako Kruppova ocel.

K výchově také slouží různě vůdcovský časopis "vůle a moc", jeden z nich také v rozhlasovém rádiu.

Tělocviku se věnovala jedna hodina denně a do osnov byla zařazena biologie a rasová nauka.

Univerzity jsou pro majetné zpoplatněny a pro chudé jsou zdarma.

...zní tohle všechno jako jen pohádka? Ne! Vše je pravda, bohužel v našem židovsko-byrokraticko-kapitalistické organizaci tohle možné není, pro současný systím sme jen položky, které nesmí být za žádnou cenu ztrátové.

Velikost fontu

12141618