Vznik nacionálního socialismu

Co vedlo ke vzniku nacionálního socialismu v Německu po 1. světové válce zjistíte, jaké byly důvody se dozvíte v tomto pilotním článku věnovaném životu za nacismu.

vladce tyran | | kultura

Nacionální socialismus vznikl jako reakce a důsledky versailské smlouvy USA jež slibovali spravedlivé rozdělení uzemí, ale ve skutečnosti si z německa udělali dojnou krávu.

Vítězové německu zabavovali 2/3 plochy s nerostnými surovinami, plochy zemědělské. 12% území tvořilo 3/4 zásoby železa, 2/3 zinkové půdy, 26% černého uhlí, 17% osevních ploch pro obilí, 17% bramborových ploch.

Německo také muselo odevzdat všechny válečné lodě, zbraně, většinu železnic, vlaků, byla jim udělena pokuta (od níž z větší části poté odstoupili) a navíc museli podepsat smlouvu s prohlášením že jsou za celou válku odpovědní, jež také byla chráněna ústavou aby nikdo zasvěcený do budoucna nemohl tvrdit opak.

Ve výsledku již tak zdevastované německo nebylo schopné postarat se o své občany. V Německu byl hlad a lidé umírali jako mouchy, nebyla práce, zemědělci byli nuceni se zadlužit částkou s neuvěřitelně velkými DPH (cca. kolem 40%), což ve výsledku vedlo k tomu že spousta zemědělců přišlo doslova o půdu po nohama.

Peníze z daní nešli na obnovu země, ale na podporu komunistických stran jež vedli židé. Židé také byly zodpovědní za morální úpadek literatury. Drtivá většina židů psali literaturu nebo divadelní hry, kde byl zločinec morálně pozdvihován, vrach nebyl vinen. Byl vychvalován zločin. Rodina a manželství se zesměšňovali. Vycházeli sexuální a oplzlé plakáty. Velký díl na tom nesli židovští a spisovatelé a umělci jež byly zastánci kulturního bolševismu.

Nacionální socialismus s každým novým hlasováním získával stále nové členy. 14. září 1930 zaujímá druhé místo za sociálními demokraty.

V roce 1932 má Hitler 2/5 mandátů a to i přes všechhny překážky vládnoucí strany jako je zákaz veřejného vystupování Hitlera v některých městech, jsou vydávány zákazy nošení uniforem, úředníkům je odpíráno svolení přidat se k NSDAP, omezuje se svoboda tisku s cílem ukončit nepohodlné strany, podnikali se domovní prohlídků přívženců NSDAP a hledali se záminky k jejich zatčení za velezradu. Vrchní říšský soud žaloby prohlašuje za bezdůvodné.

 

Velikost fontu

12141618