Proslov Adolfa Hitlera reflektující současnou byro-kapitalistickou demokracii

Adolf Hitler ve svých projevech hodně poukazoval na úskalí demokratických byrokratů - tak to platilo dříve a platí to i dnes. Židé (resp. bankéři, vysocí úředníci, soudci) jsou prolezlí ve všech sktrukturách tak, že kdyby jsme je měli vyhodit, bylo by snažší zničit celý systém a postavit ho znovu. Článek je doplněn o video s aktuálními tématy.

vladce tyran | | Ostatní

Ano, Německo bylo tehdy před ními demokracií a byli jsme vydrancováni a vymáčknuti do sucha. Ne. Co znamenají demokratické nebo autoritářské státy pro tyhle mezinárodní hyeny?

Nezajímají je! Jsou zaujati pouze v jednu věc. Jste ochotni být vypleněnni? Ano nebo ne? Jste natolik hloupí, aby jste zůstali potichu při procesu? Ano nebo ne? A když je demokracie dostatečně hloupá aby se nepostavila, tak je to dobře! Ale když autoritářský stát prohlásí ".ebudete drancovat náš lid o nic déle... a to ani z nitra, a ani z vnějšku." tak je to špatně.

Ve skutečnosti, peníze vládnou v těchto zemích. Mluví o svobodě tisku, i když ve skutečnosti všechny tyto noviny vlastní jeden člověk. A vlastník je, v každém případě, sponzorem. Tento tisk pak utváří veřejné mínění. Tyto politické strany nemají žádné rozdíly jako předtím s námi. Vy už znáte ty staré politické strany. Všechny byly stejné!

Pak si lidé musí myslet, že obvzláště v těchto zemích svobody a bohatství by měl existovat velmi pohodlný život pro jejich obyvatele. Ale opak je pravdou. V těchto zemích, v takzvaných "demokratických" není lid v žádném případě středem zájmu. Na čem skutečně záleží je existence této skupiny "tvůrců demokracie". To znamená, na existenci pár stovek obrovských kapitalistů, kteří vlastní všechny továrny a majetkové podíly a kteří, konec konců, vedou lid.

Ani trochu je nezajímají velké masy lidí! Židé (!!!) jsou ti jediní kteří mohou být považováni za mezinárodní elementy, protože podnikají naprosto všude. Je to malá, mezinárodní klika bez kořenů, která štve lidi proti sobě - která nechce, aby měli mír. Mohou nás potlačovat! Mohou nás zabít, pokud se jim to zlíbí! Ale nebudeme kapitulovat!

Tito židé se tomu vysmívali, mysleli si, že je to vtip. Teď už se nesmějí. Dnes si uvědomují sílu gravitace současné situace. Byl to boj. Zejména proti lidem, kteří, se zdáli, že ovládali všechnu sílu našeho národa. Boj proti židům. Satanská síla převzala moc nad celou naší zemí, která byla schopna se uchytit klíčových pozicích našich duševních i duchovních životů. Ale také politického a ekonomické života. A z těchto klíčových pozicí byli schopni ovládat a monitorovat celý národ. Tahle síla měla, ve stejné době dokonce vliv k prezekuování zákonem těch, kteří bojovali proti této síle a těch, kteří byli ochotni poskytnout odpor v opozici a předkročit před ni.

Všemohoucí židovstvo, tedy vyhlásilo válku nám. A tomu, čeho jsme dosáhli v těchto letech! Až do roku 1939, závist rostla stejným způsobem. Byli to ti stejní muži, kteří tehdy dostali Německo do první světové války. Pan Churchill okamžitě začal agitovat. Pan Edena a poté samozřejmě židy, s Horem Belishou v popředí. Očerňovaíc kampaň započala rok po roce...

Říkali "ano, zbrojí." Ano, to jsem vždy dělal. Také se mě předtím ptali "proč máte jednotky SA, když chcete mír? Proč jste vytvořili SS... pokud však jediná věc, kterou chcete, je bratrství?" Protože jsou lidé, kteří jej nechtějí! A já jim chtěl ukázat že jsme byl připraven pro tento případ!

Vaším nejcenějším vlastnictvím na tomto světě je váš vlastní lid! A pro tento lid a kvůli tomuto lidu se budeme rvát a bojovat! A nikdy nepolevíme! A nikdy se neunavíme! A nikdy neztratíme odvahu! A nikdy nebudeme zoufat!

 

Velikost fontu

12141618