Kde se vzalo číslo 6 miliónů? (zabitých židů)

Číslo 6 000 000 se poprvé neobjevilo v rámci 2. světové války a jeho holocaustské verze, ale bylo tu s námi už staletí. Staletí židé naříkali a snažili se sebe i ostatní přesvědčit o tom že jich bylo nebo bude zabito 6 miliónů až se jim konečně touhle blbostí podařilo vymejt mozky miliardám lidí na téhle planetě.

vladce tyran | | holocaust

Na začátek musím připomenout že o holocaustu nejsou žádné materiální důkazy a většina je jen na základě tvrzení očitých svědků jež přežili holocaust nebo z doslechu od svědků jež nikdy nikoho plynovat ani vraždit neviděli ale jen o tom slyšeli.

 

Statické číslo 6 000 000

Oficiálně se toto číslo zakládá na svědectví dvou nacistických vojáků (díky čemuž se také dostali z křesla obžalovaných do křesla svědků) jež toto číslo měli slyšet od Adolfa Eichmana z Norimberského procesu. Ten to celé popřel. Toto číslo se tedy v začátku nezakládalo na statistických údajů, ale na tomto svědectví.

To že zemřelo 6 milionů židů není nic nového. Židé o tom mluvili již před / za i po 1 světové válce, kde byla na vině chudoba a celkový útisk.
Za 2. sv. války to bylo masové vyhlazování.

V obou případech se mluví o nelítostném a brutálním zacházení a mýtům typu „židovské mýdlo“ (více ZDE)  kde měli židé z hořících těl sbírat lidský tuk a poté z nich vyrábět mýdlo – tehdy zřejmě židé neměli takovou politickou nebo mediální moc aby se tahle kravina ujala.

Proč ale vůbec židé o tuto pověru 6 miliónů usilovali? Co je vedlo k tomu házet na ostatní špínu a dělat ze sebe utiskovanou menšinu (a druh, protože židé se považují za vlastní rasu)? Za všechno může jejich bible resp. jejich židovští manipulátoři. Každé náboženství má svoje zázraky a vyvolené jež potvrzují fakt o tom že zrovna jejich náboženství je to pravé a ostatní jsou díla satanova.

V židovské bibli se píše že 6 miliónů židů přijde o život než dostanou svojí vyvolenou zemi – Izrael / Palestinu. A to že dostanou Izrael už věděli za 1. sv války. Němečtí židé zatáhnout USA do války USA pod podmínkou že velká británie jim bude na izraeli budovat kolonie – tzv. Baflerova dohoda). Zajímavé také je že každý židovský badatel holocaustu mluví o jiném počtu zabitých v různých táborech, ale vždy to sečtou tak aby dostali číslo 6 miliónů. Toto číslo je  tedy jen symbolické a nemá s reálným počtem zemřelích nic společného.

 

Zprávy & Válečná propaganda

Nejstarší nalezená zpráva pochází z období 1. světové války: NYT, 14. ledna 1915: "V dnešním světě je asi 13 000 000 Židů, z nichž je přes 6 000 000 v srdci válečného území. Židů, jejichž životy jsou v sázce a kteří jsou dnes všem druhům utrpení a zármutku..."

V knize "Židé ve východní válečné zóně" v roce 1916 popisovala údajné utrpení evropských židů. Píše se tam že Rusko z jedné oblasti vytvořili trestaneckou kolonii, kde musí žít šest miliónůl židů v bídě a neustálém strachu ze smasakrování, bez jakýchkoliv práv, nebo společenského statusu. "... jakési vězení se šesti milióny vězňů, střežené armádou zkažených a brutálních žalářníků." Tato kniha byla hodně citována v různých mediích

NYT, 7. května 1920: "...židovské válečné útrapy ve střední a východní Evropě, kde je šest miliónů vystaveno hrůzám hladomoru, nemocé a smrti"

Židovský aktivista Ilja Ehrenburg, mluvil o 6 milionech již 4 měsíce před koncem války v sovětském zahraničním tisku v prosinci 1944.

Rabín a sionista Dov Weissmandel v květnu 1944 prohlásil že "do této doby bylo vyhlazeno 6 000 000 židů z Evropy a Ruska."

Nejvíce zpráv pocházelo z novin The New York Times (jež patřilo židům):
např. zpráva z 13. prosince 1942: "...Potvrzené zprávy ukazují na 2 000 000 Židů, kteří již byli zabiti všemožnými způsoby satanského barbarismu, a plány na celkové vyhlazení všech židů, kteří se nacistům dostanou pod ruku. Zabití třetiny židovské populace v Hitlerově sféře a hrozba zabití všech nemající obdobu."

Kromě toho se o tomto čísle mluvilo i dříve akorát ne zrovna o holocaustu:
v NYT, r. 1969 se píše: "Hebrew National uvádí ... že dnes žije asi 6 000 000 izraelitů, z toho téměř polovina v Evropě."

v roce 1900 rabín Wise prohlásil: "Pro sionismus existuje 6 000 000 žijících, krvácejících, trpících argumentů."

 

Statistiky

Na základě různých statistik se došlo k závěru že nepřežilo 6 000 000 židů. Problémem těchto statistik je že předposlední sčítání proběhlo ještě před první světovou válkou a další až po tzv. druhým exodem židů, tj několik let po válce. Obecně se dá také říct že i tyto statistiky jsou nepřesné, hodně náboženský kultur putovalo za stalina do lágrů a ne každý se v tak těžké době hlásil ke svému náboženství.
Židé se po válce rozutekli do různých koutů (USA, Izrael,...).

...přes 400 000 židů emigrovalo z Německa do Rakouska... Mnoho z nich se bude dožadovat odškodnění za holokaust v dalších letech.

Např. Z Francie do 1. poloviny 1942 bylo deportováno 75 000 židů přímo do Osvětimi, z toho 52 000 tvořili státní příslušníci z různých zemí jež neměli francouzské občanství (uprchlíci) a zbytek ho měli jen krátce. Spousta těchto židů neměli důvod se vracet a emigrovali jinam.

Jako následek Hitlerova přístupu k židům, jako byl bojkot židovských obchodů v Berlíně v roce 1933 a norimberské rasové zákony z roku 1935, mezi roky 1933 a 1939 přes 400 000 židů emigrovalo z Německa do Rakouska a méně než 300 000 jich zůstalo. Mnoho z nich se bude dožadovat odškodnění za holokaust v dalších letech.

Kus koláče si chtěli utrhnout i homosexuálové a cikáni. Jejich představitelé tvrdili, že jich v koncentrácích zemřelo 500 000 (od každýho). Toto bylo vyvráceno. Teď už zbývají jen genderově neutrální.

 

Holocaust S.R.O.

V roce 1989 se na pamětní desku v osvětimi dostali i Bulhaři a Dánové a to i přes to že tam žádní nikdy nezemřeli. To také naštvalo židovské organizace a na základě stížnosti že se dostatečně nevyzdvihuje to že hlavními obětmi byly židé (původně se tvrdilo že 2 mil. tvořili poláci), byla zřízena vyšetřovací komise, která koncem roku 1990 stanovila, že v táboře nezemřeli původně 4 milióny lidí, ale jen 1,5 milionů s tím že cca 90% tvořili židé.
Číslo 4 milióny pocházelo ze sovětské propagandy a do té doby (r. 1989) bylo zákázono toto číslo zpochybňovat.
I přes to že původní číslo kleslo o 20 – 30%, je zakázáno původní počet zabytých zpochybňovat. Ve výsledku se tedy nic nemění.

Takovýchto obratů bylo v minulosti i více. Různí historici se také nemohli shodnout kolik kde zemřelo lidí a často se jejich výsledky lišili v řádech sta tisíc, přičemž vždy došly k 6 miliónům.

Hitler měl zabít židy dle svědků pomocí vysoce otravného oxidu uhelnatého CO výfukovými plyny z dieselových motorů ukořistěných ruských tanků - jelikož dieselové motory ze své podstaty CO neprodukují je toto lež. Židé se to snažili později nahradit naftovými motori, ale na to už zpětně nesehnali svědky.

Dále se měli židé spalovat v pecích - byly to zřejmě hodně výkonné nadčasové pece. Pro srovnání s moderními:

Výkon 4 pecí v Auschwitzu:
00 000 400 lidí = 5 minut
00 004 800 lidí = 1 hodina
00 115 200 lidí = 1 den
42 048 000 lidí = 1 rok

Výkon 4 dnešních pecí:
00 000 400 lidí = 8,3 dny
00 004 800 lidí = 1 rok a 1 měsíc
00 115 200 lidí = 26 let a 3 měsíce
42 048 000 lidí = 9 600 let

 

Naproti tomu v Treblince se měli oběti pohřbívat do země. I přes to že půdní radar nic nenašel, stojí tam dnes památních obětí. Díky půdnímu radaru také víme že země byla nenarušená, což vylučuje že by je němci později exhumovali a spálili.

 

jaws almanach

 

Velikost fontu

12141618