Plynování židů výfukovými plyny

V souvislosti s holocaustem je hodně známá a rozšířená historka s plynováním cyklonem B. Oficiálně však měli nějvětší počet lidí zavraždit zplodinamy z dieselových výfukových plynů. Pojďme se na to tedy podívat blíže.

vladce tyran | | holocaust

Co se týká plynovacích náklaďáků, neexistuje jediný dokument, který by potvrdil jeho existenci. Nikdy se ani nenašlo vozidlo, jež by mohlo sloužit k plynování.

Výraz plynovací náklaďák vznikl vznikl až po válce z výrazů „Sonderwagen“, „Spezialwagen“ a „S-wagen“. Historici usoudili že slovo speciální je kódové označení pro vražedné plynové vozidlo.

Wermacht měl 100 různých typů zvláštních automobilů – bylo to každé auto se speciální výbavou – například tahače kanónl a protiletadlových střel, těžké transportéry, vozidla pro detekci plynu,... Jejich výroba a vybavení nebyly nijak tajná. V případě S-wagen, písmeno S neznaméná speciální, ale typ provedení (S a A typ – pohon na všechny 4 kola), jinak je jsou stejná.

 

Kde skutečně vznikly plynovací náklaďáky

Podle bývalého důstojníka KGB Alexandera Michailova vynalezl plynovací náklaďákyIsai Davidovič Berg a NKVD je v Moskvě před válkou používali k zabíjení disidentů.

Rusové připsali plynovací náklaďáky němcům s tím že tam namísto naftových dosadily pro němce typické dieselové motory a tím také tento výmysl vyvracení neboť...

 

Jedovatost zplodin z dieselových motorů

Jedovatost výfukových zplodin z dieselových motorů nejlépe vystihuje technická příručka „průvodce emisemi ze spalovacích motorů – vznik a regulace škodlivin:

Ačkoliv jsou emise CO regulovány, nebudou zde probírány, protože spalovací proces dieselového motoru brání produkci CO ze své podstaty.

Dieselové motory jsou k účinné produkci CO nevhodné neboť pracují s nadbytkem vzduchu. CO však vzniká jen při spalování paliva za nedostatku kyslíku.

Podle svědectví byli lidé namačkáni na sobě v malé místnosti, tak že by po 20 – 30 minutách začli umírat na nedostake kyslíku, aniž by jim tam němci zavedli výfukové zplodiny. Naopak. Vzhledem k tomu že dieselové plyny obsahují vysoký obsah kyslíku, oběti by zemřely daleko později.

Aby motor produkoval více CO, musel by se změnit poměr vzduch / palivo – např. zatížením motoru. To ovšem není snadné. Pokud by jel plně naložený náklaďák do kopce s plynem na podlaze, mohl by dosáhnout zatížení. Pokud by však náklaďák stál na silnici, zatížení nelze dosáhnout – pouhé vyhnání otáček na neutrál přinese jen několikaprocentní zatížení. Jediným způsobem by byl připojit motor na brzdový dynamometr, ty ovšem nebyly běžně dostupné, stáli by více než motor a svědci se o nich ani nezmiňovali.

Další z možností by bylo dusit motor mechanickým omezením přívodu vzduchu. To by však způsobilo i snížení síly motoru, protože se nedokonale spaluje jen malé množství paliva a zvýšením přívodu paliva by mělo za následek zastavení motoru - pokud dostatečně rychle vzniká velké množství pevných částic, část se ho nahromadí ve válcích, kde na pár minut může těžce poškodit pístní kroužky a ventily (a to si němci nemohli dovolit neboť neměli nahrádní díly z ukořistěných motorů T-34 jež podle svdectví používali). Proto také výrobci kontrolují vstřikování čerpadla tak aby motor fungoval jen v poměru 0,055 nebo 0,050 (poměr palivo : vzduch).

Bezpečnost dieselu potvrzuje i řada studií o vlivu dieselových výfukových plynů na zdravý. Studie zahrnovala lidi pracující mezi dieselovými autobusy, lokomotivami a horníky pracuijící pod zemí. Analýza nezjistila žádná významaná zdravotní rizika.

Masové vraždění dieselovými motory by tedy bylo velmi komplikované a problematické. Zajímavostí je že Osvětim nebyl připojen na elektrickou síť byl v táboře nouzový zdroj z německých dieselů o výkonu 440 koní a generátorů o výkonu 250W. Podle svědků tyto motory fungovali nepřetržitě a fungovaly nezávisle na motorech k plynování. Přitom stačilo tyto motory využít, němci se je ovšem využít nerozhodli a zvolili tu nejkrkolomnější možnost ze všech. Nacisti si takéž byly dobře vědomi jedovatosti benzínových výfukových plynů, je tedy vyloučené že by přez to všechno používali diesely.

 

Další škodliviny

Mezi další škodliviny v dieselových zplodinách patří

  • SO2 - z dlouhodobého hlediska může způsopbovat podráždění dýchacích cest.
  • NO2 – po půl hodině může způsobit otok plyc, ten však nezabíjí hned, ale až po cca 24 hodinách.
  • NO – má podobné účinky jako CO, ale jeho koncentrace s klesající koncentrací kyslíku (tj. Přio zatížení motoru)
        klesá, tak že nedosahujují žádných zdraví ohrožujících hodnot. Dále se tam vyskytují různé aldehydy a uhlovodíky jenž způsobují zápach. Mezi
  • další škodliviny v dieselových zplodinách patří
  • CO2 - Na volné otáčky produkuje diesel 2 obj. % CO2 a postupně roste na 12% při plném zatížení – taková koncentrace může u osob se slabým srdcem způsobovat aritmii. Obecně platí že pokud je v prostoru dostatek kyslíku, nemusí být smrtelná ani tato dávka. Pro srovnání benzínové motory produkují 12 obj. % CO2 už při volnoběhu. Dále se tam vyskytují různé aldehydy a uhlovodíky jenž způsobují zápach.

 

Recirkulace zplosin

Podstatou je napojit sání i výfuk na tutéž plynovou komoru. Zplodiny jdou z výfuku do komory a z komory zpět do motoru a tak stále dokola.

Reálná koncentrace CO nevzrůstá pokud je poměr vzduch / palivo vyšší než 15 : 1. Počáteční poměr je 100:1 a k žádné výrazné změně CO nedochází. Výsledek studie říká že aby se dosáhlo 0,22 obj. CO, musel se přívod vzduchu do motoru tak přiškrtit že motor zhasl. Přidušením motoru snižuje koncentrací kyslíku z 21% na 11,4 obj. % v recilkulujících zplodinách by motor zastavilo o dost dříve než by byly oběti mrtvé.

Pro srovnání benzínový motor produkuje 7 obj. % CO a méně než 1% obj. % kyslíku při úpravě karburátoru by mohl produkovat i 12 obj. % CO.

 

Nejlepší motor na zabíjení & generátorový plyn

Pokud by nacisti opravdu chtěli zabíjet židy zplodinami, měli daleko lepší prostředky než diesel.

Protože ropa byla nedostatková, němci od let 1942/1943 stavěli náklaďáky na generátorový plyn – ten vzniká v jednoduché peci spalováním vlhkého koksu, uhlí (popř. dříví) s omezeným přísunem kyslíku. Tento plyn obsahuje 18 – 35% CO, zatímco výfukové plyny neobsahovali více než 0,3 obj. % CO neboť se všechen spálil v motoru. Každé vozidlo obsahovalo dmychadlo – na výstup by šlo připojit hadici a zavádět zplodiny do plynových komor.

Provozování těchto vozidel vyžadovalo bezpečnostní opatření i speciální proškolení a zkoušky pro statisíce řidičů – každý musel znát a dodržovat následující pokyny – Bezpečnostně-technická směrnice pro automobily na generátorový plyn z 28. listopadu 1942:

Plyn z generátoru obsahuje až 35 % oxidu uhelnatého (CO). Oxid uhelnatý může být smrtelný již v koncentracích od 0,1 %. Proto – hlavně při rozhořívání nebo přikládání – hrozí nebezpečí otravy! Plynový  generátor  roztápějte  nebo  do  něj  přikládejte  jen  v otevřeném  prostoru! Nezůstávejte zbytečně blízko výfuku. Nenechávejte běžet motory v garážích!

Povinnosti nadřízeného a řidiče: Všechny osoby pracující s plynovým generátorem jsou povinny osvojit si potřebné znalosti nutné k jeho bezpečné obsluze. Co nejpřesněji se musí dodržovat návod k obsluze a ten je třeba nechávat v autě. Krom toho tato směrnice musí být přiložena k dokladům od každého plynového vozidla...

Smrtelné nehody způsobenými vozidly na generátorový plyn docházelo od jejich počátku. Např. ve Švédsku bylo tolik nehod že pro oběti vystavěli dvě speciální kliniky. Eichman i ostatní nacisti tak o nebezpečnosti těchto vozidlech byly dobře vědomi.

Tehdy se také plynové generátory hojně používali k plynování krys a dalších škůtců. Při rafinaci uhlí zvnikl tzv. „procesní plyn“ s podobným složením jako generátorový plyn. Jednou z továren na rafinaci uhlí byla i IG Farben v Mono???? hned vedle tábora Osvětim.

Němci měli s tímto generátorovým motorem velké plány. Hitler si byl vědom nedostatkem ropy a při příležitosti představení nového nákladního vozu od mercedes-benz prohlásil že tento typ vozidel si udrží význam i po válce neboť nikdy kapalných paliv nebude nazbyt a doplňkové pohonné hmoty přispívají národnímu hospodářství.

Na podzim roku 1941 bylo v německu a jím kontrolovaných územích cca 150 000 vozidel na generátorový plyn.

30. května 1942 zřídil říšský maršál Goring ústřednu pro generátory s cílem zbavit německo a jím obsazených zemí závislosti na kapalných palivech.

Generální zmocněnec pro zbrojní úkoly 22. září 1942 nařídil přestavbu všech středně težkých a těžkých nákladních automobilů a autobusů na generátorový plyn a rok poté zrušil všechny vyjímky na něž se přestavba nevztahovala.

 

A co na to svědkové...

Hlavním svědkem byl SS nadporučík Kurt Gernstein, povoláním důlní měřič s titulem báňský inženýr. Potom co se Gernstein vzdal francouzům, sepsal své svědecké doznání, v němž se ve stručnosti píše: SS-mani tlačili 700 – 800 lidí do komory o ploše 25m2. SS-an Heckenhold se snažil nastartovat motor, ale nešelo to. Motor dle Gernsteinovo hodinek naběhl až po 2 hodinách a 49 minutách. Bylo slyšet pláč jako v synagoze poznamenal profesor Pfannenstielis očima přilepenýma k okénku ve dvěřích. Po dalších 25 minutách bylo vidět že mnozí jsou již mrtví a po 32 minutách byly mrtví všichni. Židovští dělníci (Sonderkomanda) otevřeli dvěře na druhé straně a vyházeli je ven modré, mokré od potu a s nohama spinavýma od výkalů a menstruační krve.

Různí autoři toto původní doznání překroutili – např. Leon Poliakov tuto zprávu zveřejnil s tím že namísto 25m2 napsal 93m2. Z tohoto svědectví vyplývá několik zásadních věcí:

1) Němcům se podařilo na 1m2 vecpat 28 – 32 lidí, což je logisticky nemožné.

2) Plynová komora měla dřevěné dveře s okénkem – tedy ne plynotesně Svědci se shodují na tom že oběti byly namodralé, to však způsobuje udušení nedostatkem kyslíku, Otrava CO by způsobila třešňovité zbarvení.

Dieselové motory produkují CO2 a jelikož je těžší než vzduch vytěsňoval by kyslík. Toto svědectví je také bráno jako hlavní důkaz v židama doporučované knize o holocaustu – DOPLNIT. Hlavním svědkem byl důlní technik jež byl svědkem plynování. Je tedy vyloučené že by si spletl benzínový motor s dieselovým (už kvůli těm výparům). Jak už bylo zmíněno na začátku ve vyhlazování byl nejznámější cyklon B, diesel vyšel na světlo až s procesem s Johnem Demjankunkem, jenž měl takto zavraždit 875 židů.

Známý sloupkař amerických novin (a bývalí poradce Johna Reagana) Patrick Buchanan a prezident spolkové komory inženýrů Walter Luft tento způsob zabíjení označili za nemožné.

Materiální důkaz – dopis nalezený v koši Tohoto jednoho originálu existují celkem 3 různé kopie.
1. verze u horního okraje na straně 1 a 2 jsou otvory po děrovačce na (pro němce) nezvyklém místě, navíc jsou od sebe neobvykle daleko očíslována je jen 3. strana Na druhé straně nahoře chybí 1. řádek.
2. verze na fotokopii je patrná struktura papíru, lze také říci že se běžně nejedná o pevný papír běžně používaný k psaní dopisů a kopií, ale že se jedná o průhledný papír Na levém okraji jsou dvě díry pro normální německý podavač. Levý okraj je utržený nebo přeložený a otvory jsou zpevněné. Dole jsou archivní čísla str 1: A 090025 od strany 2 je horní dokument očíslovaný špatně – 27 a 28.
3. verze jsou tam pravopisné chyby (zřejmě napsané anglicky mluvícím člověkem) zaměstnanci národního archivu ve Washingtonu dodnes tvrdí že se jedná o kopii originálu odstavce. V tomto dokumentu jsou jinak označené než v předchozích verzích

 

..tak vyměním diesel za naftu

NMDG – kniha doporučovaná světovým židovskýmkongresem v londýně. V knize se nachází spousta nepodstatných informací o CO a HCN. V knize se nachází gersteinova zpráva s tím že autoři vymazali zmínky o dieselovýchmotorech a namísto toho tam přidali svědectví dr. Pfannenskieho v nemž také není zmínka o dieselech, ale o motorové naftě. Zásadní chybou knihy je stálé opakování že mrtvoly byly modré, což je známka udušení a ne otravou CO – to by způsobilo třešňovité zbravení. To že je dieselová plynová komora nesmysl dnes uznávají i někteří zastánci teorie o vyhlazování.

Alternativní teorie že se na místo dieselu používal naftový motor zas odporuje svědeckým výpovědím (jedinému důkazu i vyhlazování).

ruske neoviny přiznávají podvod holocaustu

Velikost fontu

12141618