Rozdělení německých občanů za fašismu

Občané byli dle zákona rozděleni na několik skupin aby byli jasně odděleni němci, oproti míšencům a plnokrevným židům, jež měli stejné lidská práva, ale bylo jim znemožněno řídit německý stát.

vladce tyran | | kultura

V roce 1935 se rozlišují občané na říšské občany a státní příslušníky. Státní příslušník je ten, kdo patří pod ochranný svazek Německé říše a zvlášť se k tomu zavazuje. Říšským občanem je pouze státník německé nebo druhové příbuzné krve. Pouze říšský občan má práva volit a zastávat místa na  veřejných úřadech.

Za druhové příbuzné se nepovažují židé, cikáni a negři. Podle zákona byli propuštěni všichni židé, jež zastávali nějakou funkci v úřadech. Těmto židům byl vyplácen důchod i přez to, že zatím nebyli v důchodovém věku. Židovsští vojáci dostávali důchod v plné výši svého platu a to až do důchodového věku, kdy jim byl vyplacen normální důchod.

Další skupinou jsou míšenci - za žida je považovaný každý, kdo má mezi prarodiči z otcovi a matčiny strany tři čisté židy. Ten kdo má méně je považován za míšence. Míšenci mají stejné postavení jako čistokrevní němci, avšak podléhají určitým omezením a nemají přístup do žádných úřadů a nemohou se stát členy NSDAP, ale hospodářský a obchodní život jim je umožněn.

Zákon o německé krvi zakazuje pohlavní styk mezi židy a němce. Pro míšence toto neplatí a je jim umožněno se rozptýlit v německém národu.

Velikost fontu

12141618