Podpora národa za fašismu

Porodnost za válek prudce klesala a pomalu, ale jistě hrozil zánik celé germánské říše. Podpora rodin se tedy jevila jako jedna z hlavních priorit německé říše.

vladce tyran | | kultura

Porodnost za první a po druhé světové válce znepokojivě klesla na polovinu. Zatímco dříve byla norma 2 děti, v době vpádu to bylo jen jedno (německý národ pomalu vymíral). Hitler si byl vědom důležitosti postarat se o svůj germánský kmen a proto se kromě zlepšení životních podmínek taky postaral o finanční výpomoc.

Vláda poskytovala výhodné tzv. „manželské půjčky” pro ty co se chtěli vdát nebo oženit ve výši 1000 marek. Při narození prvního dítěte se smaže 25% půjčky a při čtyřech dětí je celá půjčka splacena. Rodiny s dětmi navíc měli i další výhody jako například menší daně, slevy při cestách, železnicí, další finanční podpora při výstavbě nových domů. (Pozn.: O takovýchto výhodách by si i dnes u nás v ČR mohl cikán jen zdát a to si dnes žijou lépe než rodiny ze střední třídy.)

Změny se týkali i rasové politiky. Na výživu duševně nemocných se dosud investovali 4 marky, kdežto na zdravé jedince jen 2 marky. 14. července 1933 byl vydán nový zákon, jenž zakázal jedinci s dědičnými chorobami jako jsou slabomyslnost, epilepsie, slepota, hluchota, tělesná deformace se rozmnožovat. Takto nemocným lidem byla provedena sterilizace, která oproti kastraci znamenala pouze proříznutí nebo podvázání vývodných cest pohlavních žláz. Sterilizace se uskutečnila pouze po přezkoumání dvěma lékaři a jednoho soudce. Kastrování (odstranění pohlavních žláz) se provádělo jen u těžkých zločinců proti mravnosti (pedofylové, homosexuálové,...). Zákon měl také své opodstatnění v tom, že tito jedinci se rozmnožovali rychleji.

Toto bylo zavedeno i v jiných zemí jako je USA už dávno, akorát s větší agresivitou, kde byly kastrování i ti co byly politicky nekorektní, neposlušní nebo ti co se dopustili zločinu proti státu... - s tím, že kastrována byla celá větev, což většinou znamenalo vyhladit intelektuální menšinu, jež se odmítla podmanit státnímu útlaku a teroru. Hádejte kdo za tím vším stál... - ano byli to Rothschildové.

O dva roky později byl vydán zákon zakazující sňatek s osobou, jež trpěla nakažlivou chorobou (jako je AIDS).

Na toto existují ve všech městech a venkovských obcích zdravotní úřady, jež mohou vystavit a nebo odmítnout vystavení osvědčení o způsobilosti k manželství.

Tak jako se zušlechťuje osivo křížením, tak chtěl Hitler napomoci přirozeně zušlechtit i germánskou rasu.

Srovnejte to dnes s naší vládou, která porodnost řeší vyššími daněmi a přijímáním OSN najatých islámistů a finančních příživníků.

Velikost fontu

12141618