Výpis citátů od autora Robert F. Kennedy

americký právník v oblasti životního prostředí, autor a odpůrce očkování. Je předsedou Obrany zdraví dětí, protivakcinační advokační skupiny.

Vlády milují pandemie. Milují pandemie ze stejného důvodu, jako milují válku. Protože jim to dává možnost zavést kontroly nad populací, které by populace nikdy nepřijala.

Robert F. Kennedy